Kontakta oss

Ta gärna kontakt med någon av oss för att diskutera dina behov.

Torborg Wärn

torborg.warn@olgor.se

+ 46 (0)70 631 03 31

Kenth Nauclér

kenth@naucler.org

+46 (0) 70 543 10 99

Christina Nordberg

christina.nordberg@prah.se

+46 (0) 70 535 60 02

Marianne af Malmborg

lindquist.afmalmborg@telia.com

+46 (0) 70 626 91 51

 

Torsten Friberg

Torsten.Friberg@iogt.se

+46 (0) 73 372 62 11

Björn Lindquist

lindquist.afmalmborg@telia.com

+46 (0) 709 709 240