Om oss

Torborg Wärn

Torborg Wärn är tidigare förbundschef på Hyresgästföreningen och sedan 2009 fristående konsult inom den ideella sektorn.

Torborg jobbar främst med strategisk utveckling av ledarskap och organisationer. Hon har omfattande vana att jobba med förändringsprocesser. Torborg har uppdrag som innebär styrelseutbildning, handledning av ordförande och chefer/ledare.

Torborg är socionom med förvaltningsinriktning som kompletterats med akademiska kurser. Hon har under ett långt yrkesliv som chef i förutom ideella sektorn även i offentlig och privat sektor gått ett flertal olika kurser i management och program för chefer och ledare.

Kenth Nauclér

Kenth Nauclér har under 15 år varit förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen.

Under 35 års kollektivavtalsförhandlande har Kenth utvecklat stor kunskap om partsförhållanden, förhandlingar och arbetsrätt.

Han har sammanlagt mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar.

Han har mångårig erfarenhet av att strukturera och organisera verksamheter, arbeta med målstyrning samt att lösa personal- och samarbetsproblem.

Kenth Nauclér har en psykiatriutbildning med psykoterapiinriktning och är diplomerad mentor. Han har också läst juridik vid Stockholms universitet.

Christina Nordberg

Christina är sedan mer än tio år tillbaka management konsult med särskilt fokus på HR-perspektivet inom organisationen.

Christina arbetar med uppdrag som chefsrekryterare/executive search; med coaching och handledning till såväl chefer som andra nyckelpositioner samt med karriärrådgivning till både individ och grupp.

Christina arbetar inom såväl offentlig, privat som ideell sektor och har bl a haft flera uppdrag inom folkbildningsvärlden. Christina har en bakgrund som chef och projektledare från KF/Coop.

Marianne af Malmborg

Marianne af Malmborg

Marianne af Malmborg har lång erfarenhet av ledarskap och management i ideella organisationer med varierande uppdrag och under olika faser i sin utveckling.

Marianne har också bred erfarenhet från arbete inom statsförvaltning, både universitetsvärlden och försvaret.

Med särskilt engagemang inom ledarskap och management har Marianne af Malmborg bl a varit chef för Svenska lottakåren och Cancerfonden och genomfört stora utvecklingsprojekt för att öka organisationernas genomslagskraft.

Torsten Friberg

Torsten Friberg har arbetat inom civilsamhällets organisationer i snart 40 år, både som anställd och i många förtroendeuppdrag. Torsten har varit anställd inom Riksidrottsförbundet för att därefter vara Förbundsdirektör i IOGT-NTO i 27 år.

Nu är Torsten Friberg ordförande i Folkbildningsrådet, Arbetsgivar- alliansen, Trygghetsrådet TRS samt vice ordförande i Folkspel och Miljonlotteriet.

Torstens inriktning är områdena chefsrekrytering, organisationsutveckling samt styrelseutbildning.

 

Björn Lindquist

Björn Lindquist har mer än 40 års erfarenhet inom statlig förvaltning. Björn har varit verksam inom kulturarvssektorn som administrativ chef vid Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer, som utredare i Kulturdepartementet och som generaldirektör för Institutet för Språk och Folkminnen med inriktning att rationalisera och utveckla verksamheten.

Björn har också lång erfarenhet av olika uppdrag inom ideella organisationer.

 

 

Bodil Långberg

Bodil Långberg har mer än 40 års erfarenhet inom såväl offentlig, privat som ideell sektor. Bodil har varit generalsekreterare i BRIS och chef på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, och är sedan 2015 fristående konsult. Bodil Långberg har också varit huvudsekreterare i statliga utredningar, haft befattningar inom landsting och statlig myndighet samt flera anställningar inom folkbildningssfären.

Bodil har under sitt yrkesliv som chef hos olika huvudmän gått ett flertal olika kurser i management och ledarskap för chefer och ledare.

Bodil har också lång erfarenhet av olika förtroendeuppdraguppdrag inom ideella organisationer, som styrelseledamot i SOS Barnbyar och i stiftelsen Idéer för livet.