Vi erbjuder dig

Organisationsutveckling och strukturomvandling
Vi ger stöd till organisationer och företag som tycker sig gått i stå och som behöver expertis om utifrån kan ge nya infallsvinklar på organisationens/företagets stagnation.
Vi ger också stöd till organisationer och företag som ska genomgå eller genomgår en organisationsförändring. Då finns vi också som ett stöd för dig i ledande befattning – någon att bolla ideér och tankar med.

Personalförändring
Erfarna medarbetare i RP kan bidra med kompetens att på ett positivt sätt genomföra personalförändringar. Kan innebära förslag till utbildnings samt utvecklingsprogram för viss personal men även förslag till avveckling eller andra förändringar i personalgruppen.

Rekrytering och introduktion
RP kan ta ansvar för hela eller delar av en rekrytering, vara bollplank vid en rekrytering. Vi har även särskilda kunskaper för att lära ut och planera introduktionsprogram och vad det ska innehålla.

Mentorskap
RP:s medarbetare/konsulter har praktiska erfarenheter av att arbeta som mentorer och bollplank  i olika sammanhang och miljöer.

Coacher
RP:s medarbetare/konsulter har praktiska erfarenheter av att arbeta som coacher till ledare.

Chef/Ledare att hyra
RP kan ta på sig att på kort tid ta fram kvalificerade Chefer/Ledare som i en övergångsperiod kan gå in och vara VD/Chef under en period av 3 till 6 månader i visa fall något längre.

Styrelseutbildning
RP har ett särskilt program för styrelseutbildning. Några av våra medarbetare har speciell kunskap och stor erfarenhet inom detta område.

Styrelserekrytering och styrelseuppdrag
RP:s medarbetare/konsulter kan vara behjälpliga i organisationernas/företagens styrelserekrytering. Vi kan också ta styrelseuppdrag.

Hållbarhetsfrågor/CSR
RP:s medarbetare/konsulter kan vara behjälpliga i organisationer/företag att utveckla och implementera CSR/Hållbarhetsstrategi.

Fundraising
RP:s medarbetare/konsulter har praktisk erfarenhet av att ”bygga” och förstärka fundraisingverksamheten hos ideella organisationer.