Välkommen till ett seminarium om att tänka utanför boxen!

| december 3, 2018

Följande händer: I morgon får ni en formell fråga från femtio personer från Dublin om att få ingå i er organisation, antingen som enskilda medlemmar eller som sammanhållen lokalförening med säte i Dublin – hur kommer ni att reagera?

Ibland ses vårt civilsamhälle som en alltigenom svensk historia. Författarna till boken Civilsamhället i det transnationella rummet uppmärksammar i stället civilsamhällets plats i ett transnationellt rum av ständigt tilltagande aktiviteter och växlande flöden av människor, resurser, information och idéer.

Behöver vi finna nya former för att ge engagemang och vilja i en globaliseras verksamhet? Dessa och liknande frågor kommer att utvecklas av bland andra Filip Wijkström, docent vid institutionen för ledning och organisation, Handelshögskolan i Stockholm. Filip har under nästa 20 år forskat och handlett kring frågor om civilsamhällets ledning, styrning och förändringsstrategier.

Tid: 12 mars 2019, kl. 10-13.30 inkl. lunch, kaffe serveras från kl. 9.30.

Plats: Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till styrelser, ledningsgrupper och chefstjänstemän i ideella organisationer och stiftelser.

Detta unika seminarium är ett samarbete mellan Resource People och Stockholms Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetsgivaralliansen är aktiv sponsor.

Ta gärna med en kollega för att fortsätta tankeutbytet på hemmaplan.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men vid utebliven närvaro debiteras eb administrativ kostnad på 375 kronor.

Anmälan: Anmälan sker per e-post till camilla.andersson@arbetsgivaralliansen.se
Ange ”Utanför boxen” i din anmälan.

Frågor: För eventuella frågor, eller ytterligare information, kontakta Torborg Wärn per tfn. 070  631 03 31.

 

Taggar:

Kategori: Aktuellt