Civilsamhället i det transnationella rummet – en serie strategiska seminarier för styrelser i den ideella sektorn

| september 7, 2018

Civilsamhället och dess förutsättningar att verka förändras i takt med globaliseringen och utvecklingen i omvärlden. Det handlar om att hitta nya former för att omsätta engagemang och vilja i verksamheten. Våra organisationer är dock låsta av nationella regel- och normsystem. För att möta nya utmaningar krävs nytänkande och här har styrelserna en viktig roll att tänka strategiskt och axla det långsiktiga ansvaret att leda organisationen i det transnationella rum som civilsamhället finns och verkar i.

Om seminarieserien

Seminarieserien består av fem steg och utgår från en nyutkommen forskarantologi Civilsamhället i det transnationella rummet.  Seminarierna ger en tankemässig strategisk fördjupning i syfte att förbereda och utveckla styrelseledamöter inom civilsamhället att styra och leda sin organisation utifrån de nya utmaningar civilsamhället står inför. Boken ingår som kurslitteratur och seminarierna tar avstamp i olika kapitel ur antologin.

Vid seminarierna möter deltagarna, förutom styrelseledamöter i andra ideella organisationer, forskare som bidrar med sin kunskap i antologin. Seminarierna sker i samtalsform och fokuserar på möjligheter och utmaningar och idéburen verksamhet.

Medverkar gör även seniorkonsulter från Resource People.

Målgrupp

Målgrupp är styrelseledamöter på riks- och distriktsnivå. Vi rekommenderar 2-3 deltagare från varje styrelse för att uppnå bästa långsiktiga effekt så att diskussionen kring lärdomarna kan fortsätta i den egna styrelsen. Men inget hindrar anmälan av enstaka styrelseledamöter.

Program

Seminarierna hålls mellan kl 11-15 inklusive lunch utom sista gången, den 11 juni 2019 då tiden är kl 13-17 med efterföljande middag.

27 november 2018Globala idéer som reser och tankecontainrar som formaterar (kap 1)

Medverkande: Forskarna Filip Wijkström och Marta Reuter.

Samtalsmoderator: Torborg Wärn

22 januari 2019: Stolthet på export – Priderörelsen landar i Sverige (kap 2)

Medverkande: Forskarna Magnus Wennerhag och Filip Wijkström.

Samtalsmoderator: Kenth Nauclér

12 mars 2019: Svensk-iranska krusbär – drömmen om ett paneuropeiskt förbund (kap 4)

Medverkande: Forskarna  Abbas  Emami och Filip Wijkström.

Samtalsmoderator: Christina Nordberg Prah

7 maj 2019: Kooperationen en – en idé på ständig resa (kap 9)

Medverkande: Forskarna Katarina Friberg och Filip Wijkström.

Samtalsmoderator: Torsten Friberg

11 juni 2019: Den svenska folkrörelsen – nationalstatens sista väktare (kap 6)

Medverkande: Forskarna Marta Reuter och Filip Wijkström.

Samtalsmoderator: Marianne af Malmborg

 

 

Plats för seminarierna

Samtliga seminarier äger rum centralt i Stockholm.

Anmälan och avgift

Anmälan görs senast den 31 oktober 2018 till camilla.andersson@arbetsgivaralliansen.se

Anges vid anmälan: Namn, verksamhet, ev specialkost (veg/gluten m m)

Avgiften per deltagare är 20 000 kr exklusive moms.

Arrangörer

Denna unika seminarieserie är ett samarbete mellan Resource People och Stockholms Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetsgivaralliansen är aktiv sponsor.

För mer information och frågor

Hör gärna av dig om du har frågor till Torborg Wärn, torborg.warn@olgor.se

Inbjudan seminarieserie Civilsamhället i det transnationella samhället

 

Varmt välkommen med din anmälan!

 

 

Kategori: Aktuellt