Arkiv för september, 2018

Civilsamhället i det transnationella rummet – en serie strategiska seminarier för styrelser i den ideella sektorn

| september 7, 2018

Civilsamhället och dess förutsättningar att verka förändras i takt med globaliseringen och utvecklingen i omvärlden. Det handlar om att hitta nya former för att omsätta engagemang och vilja i verksamheten. Våra organisationer är dock låsta av nationella regel- och normsystem. För att möta nya utmaningar krävs nytänkande och här har styrelserna en viktig roll att […]

Läs mer...