admin

rss-flöde

admin's Latest Posts

Välkommen till ett seminarium om att tänka utanför boxen!

| december 3, 2018

Följande händer: I morgon får ni en formell fråga från femtio personer från Dublin om att få ingå i er organisation, antingen som enskilda medlemmar eller som sammanhållen lokalförening med säte i Dublin – hur kommer ni att reagera? Ibland ses vårt civilsamhälle som en alltigenom svensk historia. Författarna till boken Civilsamhället i det transnationella […]

Läs mer...

Civilsamhället i det transnationella rummet – en serie strategiska seminarier för styrelser i den ideella sektorn

| september 7, 2018

Civilsamhället och dess förutsättningar att verka förändras i takt med globaliseringen och utvecklingen i omvärlden. Det handlar om att hitta nya former för att omsätta engagemang och vilja i verksamheten. Våra organisationer är dock låsta av nationella regel- och normsystem. För att möta nya utmaningar krävs nytänkande och här har styrelserna en viktig roll att […]

Läs mer...

Möt oss på Facebook!

| januari 21, 2015

Nu hittar du oss också på Facebook.  

Läs mer...