Vår idé

Inbjudan till seminarium om att tänka utanför boxen

Följande händer: I morgon får ni en formell fråga från femtio personer från Dublin om att få ingå i er organisation, antingen som enskilda medlemmar eller som sammanhållen lokalförening med säte i Dublin – hur kommer ni att reagera?

Ibland ses vårt civilsamhälle som en alltigenom svensk historia. Författarna till boken Civilsamhället i det transnationella rummet uppmärksammar i stället civilsamhällets plats i ett transnationellt rum av ständigt tilltagande aktiviteter och växlande flöden av människor, resurser, information och idéer.

Behöver vi finna nya former för att ge engagemang och vilja i en globaliseras verksamhet? Dessa och liknande frågor kommer att utvecklas av bland andra Filip Wijkström, docent vid institutionen för ledning och organisation, Handelshögskolan i Stockholm. Filip har under nästa 20 år forskat och handlett kring frågor om civilsamhällets ledning, styrning och förändringsstrategier.

Tid: 12 mars 2019, kl. 10-13.30 inkl. lunch, kaffe serveras från kl. 9.30.

Länk till ytterligare information och anmälan >>
_________________________________________________________________

 

  • ”Med mina erfarenheter från ledarskap i huvudsak i ideella organisationer och stiftelser, men också landsting och stat, kan jag vara ett bollplank i lednings-och förändringsarbete.”
  • ”Med mina erfarenheter av förändringsprocesser kan jag vara ledarens bollplank och även driva förändringsarbete med involvering av berörda ledamöter och medarbetare.”
  • ”Allt händer i dialogen mellan individen och verksamheten. Med frågor kring uppdrag, kompetens och resultat bidrar jag med erfarenhet och coachande stöd.”
  • ”Med min långa erfarenhet kan jag hjälpa dig till bra samarbete i din organisation.”
  • ”Det handlar om att samarbeta och vara lyhörd för att nå framgång i sitt ledarskap, men det måste också läras precis som andra färdigheter. Jag hjälper dig att hitta vägar fram.”
  • ”Jag bidrar gärna med mina erfarenheter för att du ska utveckla dig som ledare.”
  • ”Hur får man en styrelse att vara effektiv, trivas och nå resultat, och hur rekryterar man bra chefer. Där har jag mina erfarenheter.”

 

Kunskapsöverföring mellan generationerna

Vi vill ge kvalificerat stöd till organisationer och företag som tycker sig gått i stå och som behöver expertis om utifrån kan ge nya infallsvinklar på organisationens/företagets stagnation. Vi ger också stöd till organisationer och till er i ledande befattning när organisationen/företaget ska genomgå eller genomgår en organisationsförändring.

Vi har gedigna kompetenser och praktiska erfarenheter av strategiskt ledarskap.